PRACA: Zw. zawodowy FNV wspiera akcję Polaków w Lopik / FNV steunt actie Poolse uitzendkrachten


W miejscowości Lopik polscy pracownicy tymczasowi przerwali pracę w firmie Aluminium Donk, domagając się właściwego traktowania i zapłaty zgodnie z postanowieniami zbiorowego układu pracy dla branży metalowej (CAO Metal).

Związek FNV Bondgenoten wspiera polskich pracowników i domaga się, by agencja pośrednictwa pracy Work Support, specjalizująca się w zatrudnianiu polskich pracowników tymczasowych, bezzwłocznie rozpoczęła wypłacanie wynagrodzeń według umowy CAO, do czego pracownicy mają prawo oraz aby przeprowadziła rozmowy z pracownikami na temat właściwego, lepszego ich traktowania.

Agnes de Jong z kadry kierowniczej FNV Bondgenoten twierdzi, że „ agencja musi zaprzestać robienia przekrętów z nadgodzinami i mieszkaniami, i nakładania na pracowników pieniężnych kar po 250 euro na osobę w momencie rezygnacji z pracy” . Dodaje: „Cieszymy się, że polscy pracownicy wystąpili w obronie swoich praw i nie pozwalają pracodawcy na ich lekceważenie. Jego nadużycia sa nie do przyjęcia. Uzgodniliśmy w umowie CAO Metal z pracodawcami, że właśnie tego rodzaju praktykom będzie się zapobiegać. Ich pracodawca firma Aluminium Donk nie może się więc zasłaniać praktykami agencji pośrednictwa pracy.”

Zapłata według umowy CAO Metaal
FNV Bondgenoten chce wyjaśnić sprawę z pracodawcą firmą Aluminium Donk. Agencja pośrednictwa pracy Work Support jest członkiem zjednoczenia agencji pośrednictwa pracy NBBU, ale stosuje obecnie CAO innej organizacji, mianowicie ABU. CAO NBBU stanowi, że pracownicy tymczasowi od pierwszego dnia pracy mają prawo do takiego samego CAO jak pracownicy branży metalowej. W przypadku umowy CAO ABU nabywają oni do tego prawo dopiero po pół roku pracy.

Obecnie polscy pracownicy tymczasowi otrzymują mniej więcej € 8,50 brutto na godzinę, czyli stawkę na poziomie płacy minimalnej. Tymczasem według CAO Metal mają prawo do € 10,- brutto na godzinę. Aluminium Donk zatrudnia około 60 pracowników, najważniejszymi klientami są DAF i Siemens.

Zródło: FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten steunt actie Poolse uitzendkrachten bij Aluminium Donk

Bij het bedrijf Aluminium Donk in Lopik houden Poolse uitzendkrachten een werkonderbreking voor een fatsoenlijke behandeling en betaling volgens de cao Metaal. FNV Bondgenoten steunt de Poolse uitzendkrachten.

De vakbond wil dat het Uitzendbureau Work Support, gespecialiseerd in Poolse uitzendkrachten, direct begint met de uitbetaling volgens de cao waar ze recht op hebben en in gesprek gaat met de medewerkers over een betere behandeling.

Agnes de Jong, bestuurder FNV Bondgenoten: “Dat betekent geen gerommel meer met overuren en in hun woonruimtes en stoppen met boetes van 250 euro wanneer je wilt stoppen met werken. Heel goed dat deze mensen voor hun rechten op komen en niet over zich heen laten lopen, want dit zijn echt wantoestanden. We hebben juist met de werkgevers in de cao Metaal afspraken gemaakt om dit soort praktijken te voorkomen. Aluminium Donk kan zich daarbij niet verschuilen achter een uitzendbureau.”

Betaling volgens cao Metaal
FNV Bondgenoten wil daarover in gesprek met Aluminium Donk. Het uitzendbureau Work Support is lid van de uitzendwerkgeversvereniging NBBU, maar past momenteel de cao van de ABU toe. In de cao van de NBBU staat dat uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag recht hebben op dezelfde cao als de metaalwerkers. Bij de ABU is dit na een half jaar.

Nu krijgen de Poolse uitzendkrachten bruto ongeveer € 8,50 per uur uitbetaald. Dat is ongeveer het minimumloon. Terwijl zij volgens de metaal cao recht hebben op ruim € 10,- bruto per uur. De belangrijkste klanten van Aluminium Donk zijn DAF en Siemens. Bij het bedrijf werken ongeveer zestig werknemers.

Bron: FNV Bondgenoten

Opublikowane w portalu Polonia.NL 08.02.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas