Swieto Policji i pozegnanie nadinsp. W. Padlo 2014-09-25 fot. M. Bos-Karczewska