odznaczeni medalami policji _fot. D. Kempisty _ambasada RP w Hadze