GRAFIEK: Expositie “Grafiek uit Torun”/ Wystawa “Grafika z Torunia” w Lejdzie – 14.09 – 14.11.2008

De expositie: “Grafiek uit Torun” met werk van de grafici Jan Baczyński, Tomasz Barczyk, Marek Basiul en Piotr Gojowy
Locatie: Koetshuis Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1, 2340 BC Oegstgeest
Organisatie: Stichting Witryna

Teresa Kwiecień
Voorzitter Stichting Witryna

De Stichting Witryna is op 4 januari 1990 opgericht door kunsthistorici en liefhebbers van Poolse kunst en grafiek. De Stichting stelt zich ten doel meer bekendheid te geven aan de Poolse kunst, met name de hedendaagse grafiek, in Nederland. Eén van de voornaamste taken van de Stichting is ruimte te scheppen voor kunstenaars en steun te verlenen aan hun artistiek ontplooiing. Daarnaast onderhoudt Witryna contacten met kunstenaars en galeries in Polen en Nederland. Zo wil de stichting uitwisseling tussen Nederlandse en Poolse kunstenaars en culturele instellingen bevorderen. Teresa Kwiecień is de voorzitter sinds 1993.

< strong>Wystawa “Grafika z Torunia” w Lejdzie- 14.09-14.11.2008
Od 14 września do 14 listopada odbędzie się wystawa czterech grafików z Torunia w Wozowni należącej do zamku położonego w pięknej siedemnastowiecznej posiadłości Oud-Poelgeest w Oegstgeest. W tym samym miejscu w 2003 roku miala miejsce bardzo udana wystawa grafiki artystów z Krakowa ‘Poolse grafiek onder Oegstgeester dakpannen’.

Organizatorem tej wystawy była Fundacja Witryna założona w 1990 roku w celu propagowania sztuki współczesnej a szczególnie polskiej grafiki. Również obecna wystawa grafiki z Torunia jest inicjatywą Fundacji Witryna, tym razem z okazji 20-lecia istnienia Miast Bliźniaczych Leiden-Toruń.
Specjalnie na tą wystawę Witrynasprowadziła nowe grafiki Tomasza Barczyka, młodego, bardzo utalentowanego artysty z Torunia. Jego prace razem z grafikami znanych juz w Holandii artystów: Jana Baczyńskiego, Piotra Gojowego i Marka Basiula zostaną pokazane na tej wystawie.

Wszyscy graficy są wykładowcami w Zakładzie Grafiki na Wydziałe Sztuk Pięknych Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakład ten jest efektem prawie sześćdziesięciu lat rozwoju i radykalnych przemian prowadzących do podwyższenia poziomu artystycznego i nauczania. Zakład został powołany do życia w 1945 roku przez grafików wileńskich profesora Jerzego Hoppena, Edwarda Kuczyńskiego i Koźme Czuryło, którzy przybyli po zakończeniu wojny do Torunia wraz z falą pracowników nauki i sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wiele zmieniło się od tamtych czasów, również ciągłość tradycji grafiki wileńskiej została ostatecznie przerwana już w latach sześćdziesiątych, natomiast pozostała widoczna do dziś dbałość o czystość warsztatu graficznego.

Grafika toruńska jest bardzo cenniona w świecie polskiej współczesnej grafiki. Fundacja Witryna współpracuje od dłuższego czasu z grafikami z Torunia i posiada wiele grafik toruńskich artystów w swojej kolekcji

Wystawę można oglądać codziennie od 9:00 do 21:00 w Wozowni zamku Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1, 2341 NM Oegstegeest, tel. 071-5174224

Teresa Kwiecień
Prezes Fundacji Witryna

De Stichting Witryna
Postbus 2050
2301 CB Leiden
tel: 071-5312793
www.witryna.nl

Gepubliceerd op Polonia.NL 08.09.2008, aktualizacja 16.09.2008