NIEUWS: Poolse pastoor Nowara op non-actief – 14.12.2005

Pastoor Zygfryd Nowara is op non – actief gezet. Het botert niet
tussen hem en enkele parochiebesturen en met het pastorale team in
Overbetuwe, meldt “De Gelderlander” van 14 december 2005. Nowara
werd begin 2004 de nieuwe priester in de Betuwe.

In de rk-kerken in Heteren, Driel, Indoornik, Randwijk, Herveld en
Valburg is een brief van kardinaal Simonis voorgelezen waarin wordt
aangekondigd dat Nowara voor onbepaalde tijd met verlof gaat. Nowara,
die sinds januari vorig jaar in de Overbetuwe werkt en in Heteren
huist, is inmiddels in zijn vaderland Polen.

Volgens deken Janssen is Nowara ‘tijdelijk ontheven van zijn
verantwoordelijkheden als pastoor vanwege problemen die er over en weer
zijn’. De deken gaat niet in op de aard van de moeilijkheden.

Er zijn verschillende gesprekken geweest van Nowara met de
parochiebesturen, het pastorale team in het nieuwe samenwerkingsverband
Overbetuwe en met deken Janssen, maar die hebben niet geleid tot een
oplossing. Daardoor heeft Simonis ingegrepen en besloten de Pool
tijdelijk met verlof te sturen.

Er zijn al langer strubbelingen tussen Nowara en de
parochiebesturen. De pastoor staat als conservatief te boek. De
problemen kwamen afgelopen weekeinde nog eens aan het licht tijdens de
kerstmarkt in Heteren in de rk-kerk. Nowara was ertegen. Hij had er
moeite mee dat banken uit de kerk werden gehaald voor een commercieel
doel. Uiteindelijk heeft deken Janssen toestemming gegeven voor het
doorgaan van de kerstmarkt.

Volgens pastor Ronald Heinen is die kwestie niet doorslaggevend
geweest om Nowara op non-actief te zetten. „Dat is gebeurd omdat er al
langer poroblemen zijn.“

Nowara heeft moeite met het vernieuwingsproces dat in Overbetuwe op
gang is gekomen en dat moet leiden tot een grote parochie. Heinen
spreekt van een moeilijke communicatie met Nowara en dat de Pool ‘met
verlof is gestuurd om tot bezinning te komen’.

Dat Simonis de pastoor met verlof stuurt, wordt gezien als een
uitzonderlijke maatregel. In januari is het volgende gesprek tussen
Nowara en zijn Overbetuwse collega’s. Als dat onderhoud niet leidt tot
een betere werkverhouding moet het niet uitgesloten worden geacht dat
Simonis definitief ingrijpt en Nowara overplaatst.

Zie De Gelderlander 14.12.2005